Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:

1. Szeroko rozumiane prawo cywilne:

 • Umowy cywilnoprawne (m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, wynajem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna, opiniowanie umów )
 • Zasiedzenie, nieformalne nabycie nieruchomości
 • Zobowiązania (m.in. niewykonanie, nienależyte wykonanie, zwłoka, opóźnienie, odsetki, kara umowna, pozew o zapłatę )
 • Prawo spadkowe (m.in. zagadnienia związane z  testamentem , stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, zachowek, niegodność, dział  spadku)
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze (m.in. separacja, rozwód, rozdzielność majątkowa, podział majątku, alimenty, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie praw rodzicielskich, kontakty z dzieckiem, przymusowe leczenie, adopcja, piecza zastępcza i inne )
 • Pozew cywilny (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, odpowiedź na pozew)
 • Środki odwoławcze (zażalenie, sprzeciw, zarzuty, apelacja)
 • Wniosek o wznowienie postępowania
 • Skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Odszkodowanie, zadośćuczynienie (m.in. powypadkowe, dla osób poszkodowanych, wypadek przy pracy)
 • Windykacja należności (m.in. pozew przeciwegzekucyjny, skarga na czynności komornika, wniosek o egzekucję należności)


2. Prawo karne i prawo wykroczeń:

 • Środki zapobiegawcze (tymczasowe aresztowanie, zabezpieczenie majątkowe, dozór policji)
 • Wniosek o dobrowolne poddanie się karze
 • Wniosek o przedterminowe zwolnienie
 • Pokrzywdzony (powództwo cywilne, oskarżyciel posiłkowy, wniosek o naprawienie szkody)
 • Środki odwoławcze (zażalenie, apelacja)
 • Wniosek o wznowienie postępowania, skarga kasacyjna spraw, które dotyczą odroczenia w czasie wykonania wyroku w zakresie kary pozbawienia wolności, lub udzielenia przerwy w już odbywanej karze.


3. Prawo administracyjne, w tym:

 • Odwołania od decyzji organów administracji
 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Skarga kasacyjna do NSA - Naczelnego Sądu Administracyjnego


4. Prawo pracy:

 • Sprawy dotyczące m.in. praw i obowiązków pracowników i pracodawcy, wynagrodzenia, urlopów, zasiłków, zagadnienia związane z umową o pracę, wypowiedzenie, odpowiedzialność majątkowa
 • Sprawy dotyczące min. ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowań należących się za niezgodne z przepisami prawa rozwiązanie umowy o pracę czy sprostowań samych świadectw pracy

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

Adwokat
Izabela Konaszczuk

ul. Lubelska 5/15
24-200 Bełżyce

tel. 660-415-938
e-mail: kancelaria@adwokat-konaszczuk.pl

Godziny pracy:
Wt., Pt.: 8.30 - 14.30

Pn.,Śr.,Czw.: 9.00 - 15.00